7:00 + Zofię Karwowską (pog.)
17:00 dziękczynna w intencji Bogu wiadomej
17:00 + Zdzisława Karulewskiego
18:00 w intencjach Kół Żywego Różańca
18:00 + Pawła Kątniewskiego (pog.)