7:00 + Krystynę Szponar (30 greg.)
7:00 + Stanisława Keklak (10 greg.)
17:00 + Helenę Gołębiewską (pog.)
18:00 + Piotra Supłacza
18:00 + Tadeusza Zdebko (13 greg.)