7:00 + Lecha Kikolskiego (pog.)
18:00 + Stefana Przybyszewskiego (4 r. śm.)