7:00 + Mirosławę Kazimierę Kołucką (pog.)
7:00 + Helenę Rochowicz (21 greg.)
17:00 + Janusza Śmigielskiego (4 r. śm.)
18:00 + Feliksa (25 r. śm.) i Stanisława Jaworskich
18:00 + Jadwigę Wieczorkowską (pog.)