7:00 + Longina Zimakowskiego 21 greg.)
7:00 + Jana Budnickiego (pog.)
7:00 + Joannę Welenc-Antczak, zm. z r-ny Welenców i Rydzewskich
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (12 greg.)
18:00 + Zdzisławę Chojnacką (z ok. Dnia Babci)