7:00 + Bogusławę Berdańską (2. r. śm.)
18:00 O Boże błog. i potrzebne łaski z okazji 30. r. ślubu Elżbiety i Piotra
18:00 + Lecha Kikolskiego (gr.)