7:00 + Helenę Rochowicz (24 greg.)
7:00 + Konrada Ossowskiego (pog.)
17:00 + Tadeusza Fijołek (pog.)
18:00 + Dariusza Jaskułę (pog.)
18:00 + Radosława Nisztora (pog.)