7:00 + Longina Zimakowskiego (17 greg.)
7:00 + Jana Klimkiewicza (pog.)
7:00 + Janusza Pekról (pog.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (8 greg.)
18:00 + r-ców Marie i Henryka Misiak
18:00 w intencji mieszkańców ul. Grota-Roweckiego (bloki i domy), ul. Obrońców Helu, ul. Żyznej (bloki), ul. Ofiar Katynia, ul. Boryszewskiej (bloki)