7:00 + Elżbietę Papierzyńską (22 greg.)
17:00 + Tomasza Sarwińskiego (29 greg.)
18:00 + Alinę Gajewską (pog.)
18:00 + r-ców Romualdę i Jana Kruszewskich, Jerzego Kruszewskiego