7:00 + Bernarda Kubika (pog. 4/5)
17:00 o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Krzysztofa
17:00 o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Michała
18:00 o Boże błog., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla rodziny
18:00 + Wiesława Jarzyńskiego (pog. 12/20)