7:00 + Lecha Kikolskiego (4 greg.)
18:00 + Jana Malinowskiego w 2 r. śm.