7:00 + Elżbietę Papierzyńską (20 greg.)
17:00 + Macieja Wojciechowskiego (pog.)
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (27 greg.)
18:00 + Mariana Baraniaka