7:00 + Andrzeja Pniewskiego (2 greg.)
7:00 + Danutę Zofię Szymańską (pog.)
7:00 + Krystynę Rybicką (pog.)
8:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
17:00 + Mariannę Kowalską (pog.)
18:00 + Ryszarda Wadowskiego, dziadków Genowefę i Władysława Gajewskich
18:00 + Jadwigę Wieczorkowską (pog.)