7:00 + Wacława Szczutowskiego (12 greg.)
17:00 ślub
18:00 + Teresę i Lecha Sieradzkich i zmarłych z ich rodzin
18:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (12 greg.)
18:00 + Marka Gawdzisa (pog.)