7:00 + Helenę Rochowicz (13 greg.)
17:00 + Danutę Pejta (27 greg.)
17:00 + Tadeusza Petrykowskiego (3 r. śm.), rodziców Tomczak, Edwarda Nowakowskiego (9 r. śm.) i siostrę Sabinę Sot
18:00 + Tadeusza Fijołek (pog.)
18:00 + Dariusza Jaskułę (pog.)