7:00 + Melchiora Nasielskiego (pog.)
18:00 + Andrzeja Wierzchowskiego (5. r. śm.), r-ców Kazimierza i Krystynę Kostrzewa