7:00 + Wacława Czarneckiego (3. r. .śm.) oraz zmarłych z rodziny Czarneckich, Woźniak i Synowiec
17:00 Ślub
18:00 + Wacława Jankowskiego