7:00 + Włodzimierza Dąbrowskiego
18:00 + Zefirynę, Leszka, Julię Chojnowskich, Czesławę, Mariana, Stanisława i Janinę Gątarek