7:00 + Aurelię Pikała (pog.)
18:00 + Zefirynę, Leszka i Julię Chojnowskich, Czesławę, Mariana, Stanisława i Janinę Gątarek