7:00 + Andrzeja Durzyńskiego (pog. 25/26)
17:00 + Zbigniewa (1 r.śm.), Józefę i Wacława Szczutowskich, Wacławę Sobczak
18:00 + Jadwigę i Konstantego Buraczyńskich, Leokadię i Wincentego Wronków, Helenę i Dominika Pilarskich