7:00 + Andrzeja Durzyńskiego (pog. 21/26)
17:00 + Tadeusza Piątkowskiego, rodziców Pątkowskich, Władysławę, Juliannę i Wacława
18:00 + Zdzisława Syskiego i zm. z rodziny Syskich, Andrzeja, Barbarę i Grzegorza Borowskich
18:00 + Sabinę i Stanisława Lewandowskich (int. od córki z rodziną), Irenę i Józefa Stradomskich