7:00 + Henryka Gajewskiego (pog.)
17:00 + Elżbietę Papierzyńską (26 greg.)
18:00 + Jolantę Waśniewską, r-ców Sitkowskich i Waśniewskich, Mariana Franciszka Waśniewskiego i Rafała Dąbrowskiego
18:00 + Dariusza Jackowiaka i Romana Jackowiaka