7:00 + Ewę Grzybowską (25 greg.)
7:00 + Jana Keklak (15 greg.)
17:00 + Aleksandrę Maliszewską (18 greg.)
18:00 + rodziców Kazimierę i Walentego Bruchajzer, męża Kazimierza Wawrzyniaka (10 r. śm.)
18:00 + Kazimierza Pilarskiego (pog.)