7:00 + Andrzeja Cichockiego (pog. 14/18)
7:00 + Jana Kominka (8 r.śm.)
17:00 + Edmunda Kamińskiego (greg.)
18:00 + Tomasza, Krystynę i Bartosza Rutkowskich