7:00 + dziadków Julię i Edwarda, Stanisławę i Hieronima
17:00 + Wacława Szczutowskiego (16 greg.)
18:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (16 greg.)
18:00 + Piotra Świderskiego (pog.)