7:00 + Jana Rutkowskiego (25 greg.)
17:00 + Grzegorza Suchodolskiego (24 greg.)
17:00 + Halinę Gołębiowską (5 greg.)
18:00 + Ryszardę Sak (3 greg.)
18:00 + Teresę Kamińską (5 greg.)