7:00 + Barbarę Marciniak i Janinę Koćmierowską
7:00 + mamę Danutę Piegat
7:00 + Tomasza Sarwińskiego (11 greg.)
17:00 + Elżbietę Papierzyńską (4 greg.)
17:00 r-ców Władysława i Teresę Dobiesz, d-ków Walentego i Józefę Pydyn
18:00 + Czesławę i Stefana Konop, Krystynę Macieja Filipowicz, Kazimierę Góralczyk
18:00 + r-ców Cecylię i Karola Sochockich