7:00 + Małgorzatę Orłowską (pog.)
7:00 + Mirosławę Solarek (pog.)
17:00 + Stanisława Mazura
18:00 + Ryszarda Kazimierczaka (18 greg.)
18:00 + Jacka Jóźwiaka (1 r. śm.)