7:00 + Krystynę Szponar (21 greg.)
17:00 + Tadeusza Zdebko (4 greg.)
17:00 + Halinę Kruszewską (8 r. śm.), Tadeusza i Pawła Kruszewskich
18:00 + Stanisława Keklak (1 greg.)
18:00 + Ryszarda Niklas