7:00 + Jadwigę Kominek (pog.)
7:00 + Krystynę Dądalską (3 r. śm.), rodziców i rodzeństwo Margalskich
17:00 + Krzysztofa Jasińskiego (pog.)
18:00 + Jadwigę Ostaszewską (int. od rodziny ze Świdnika)
18:00 + Jana Klimkiewicza (pog.)