7:00 + Ryszardę Sak (2 greg.)
7:00 + Annę Lewandowską
17:00 + Jana Rutkowskiego (24 greg.)
17:00 + Teresę Kamińską (4 greg.)
18:00 + Grzegorza Suchodolskiego (23 greg.)
18:00 + Halinę Gołębiowską (4 greg.)