7:00 + Marka Krawczaka (pog.)
7:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 + Jadwigę Brześcińską (pog.)
18:00 + Barbarę i Henryka Golacik (6 greg.)
18:00 o łaski potrzebne do zbawienia dla Michała