7:00 + Irenę Folusiak (pog.)
7:00 + Danutę Zofię Szymańską (pog.)
17:00 + Zbigniewa Łassa (pog.)
18:00 + Benedykta Sobeckiego 5 r. śm.
18:00 + Halinę Zabłotną (3 greg)