7:00 + Grażynę Radaszkiewicz (pog.)
7:00 + Stanisława Nowaka (pog.)
17:00 + Jana Rutkowskiego (20 greg.)
17:00 + Adama Osmałek, r-ców Osmałek, r-ców Gąseckich i Jana Glonkowskiego
18:00 + Hieronima Niepogodę, siostrę Mariannę, r-ców po obydwu stronach
18:00 + Grzegorza Suchodolskiego (19 greg.)