7:00 + Jana Chylińskiego (pog.)
7:00 + Ryszarda Sawczuk
18:00 + Andrzeja Domińskiego (3 r. śm.)