7:00 + Lecha Kikolskiego (pog.)
18:00 + Andrzeja Domińskiego (4 r. śm.)