7:00 + Wiesława Mielnikow i Roberta Mielnikow
7:00 + Aleksandrę Maliszewską (29 greg.)
17:00 + Janinę i Eugeniusza Wołowicz
18:00 + Kazimierę i Józefa Zaurskich
18:00 + Jana Keklak (26 greg.)