7:00 + Ewę Żelasko (pog.)
7:00 + Marka Nowaka (pog)
18:00 + Stanisława Fuz w 5 r. śm. Oraz teściów Jana i Walentynę Fuz (pog.)