7:00 + Melchiora Nasielskiego (pog.)
17:00 + Elżbietę Papierzyńską (17 greg.)
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (24 greg.)
18:00 + Józefa Maliszewskiego, r-ców, teściów i zm. z r-ny Szałkowskich i Maliszewskich