7:00 + Roberta Wochowskiego (pog. 21/30)
7:00 + Jadwigę Stawicką
17:00 + Stanisława Jeznacha (11 greg.)
18:00 + Halinę Paszkowską, rodziców Paszkowskich
18:00 + Wandę i Mirosława (7 r.śm.) Kowalkowskich