7:00 + Grażynę Przybylską-Wendt (pog.)
7:00 + Konrada Ossowskiego (pog.)
17:00 + Stanisława Pełka (23 r. śm.), Józefa Pełka (15 r. śm.) i Mariannę Pełka
18:00 + Mirosława Kowalkowskiego (4 r. śm.)
18:00 + Mirosława Kopciejewskiego (pog.)