7:00 + Grzegorza Suchodolskiego (2 greg.)
7:00 + Jana Rutkowskiego (3 greg.)
17:00 + Barbarę i Stefana Golacik (16 greg.)
18:00 Triduum z okazji 30. rocznicy powstania parafii