7:00 + Leokadię Reńdę (pog. 3/3)
7:00 + Franciszka Grabiasa (int. od Anety i Jacka Zyń)
17:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Mariannę i Adama Jankowskich, dziadków Zofię i Walentego Woźniaków
18:00 + Czesławę Duszak (13 greg.)