7:00 + Franciszka Grabiasa (pog. 5/11)
7:00 + Mariannę Rędzińską (1 pog.)
17:00 + Stanisława Jeznacha (15 greg.)
18:00 + Anielę Gawlińską (13 r.śm.), Klementynę Śliwińską, dziadków Mocnych
18:00 Triduum ku czci św. Jana Pawła II