7:00 + Władysława Oniszko (pog.)
17:00 + Halinę Gołębiowską (20 greg.)
17:00 + Teresę Kamińską (20 greg.)
18:00 + Zdzisława Talarskiego (pog.)
18:00 + Ryszardę Sak (18 greg.)