7:00 + Janusza Kujawę (pog.)
17:00 + Krystynę Rybicką (pog.)
17:00 + Danutę Pejta (3 greg.)
17:30 Nieszpory ku czci św. Jana Pawła II
18:00 + Marzenę Ogoniewską (pog.)
18:00 + Anielę Gawlińską (10 r. sm.), Klementynę Śliwińską i dziadków Mocnych