7:00 + Lecha Kikolskiego (gr.)
18:00 + Janinę i Stefana Dorobek, Krzysztofa i Stefana Matyńka, dziadków Dorobek i Zalewskich