7:00 + Grażynę Radaszkiewicz (pog.)
18:00 + Janinę i Stefana Dorobek, Krzysztofa i Stefana Matyńka, d-ków Dorobek i Zalewskich