7:00 + Konstantego Mielczarek (pog.)
18:00 + Stefana i Janinę Dorobek, Krzysztofa i Stefana Matyńka, dziadków Dorobek i Zalewskich