7:00 + Jana Lemańskiego
17:00 + Iwonę Sulińską (14. greg.)
17:00 w intencjach Matki Bożej
18:00 + Józefa Krajewskiego (pog.)
18:00 + Pawła Kępczyńskiego (pog.)